logo_sm
Ti, kteří mohou, se mají postarat o ty, kteří nemohou.
A někdo musí promluvit i za ty, kteří nemají hlas.

Babička Bolavá (Terry Pratchett, Jan Kantůrek)

Zlatka Matláková

Nažiť si odvahu

Marta Moravčíková

Nažiť dosť odvahy, aby básnik to, čo z neho vyviera, nemaskoval veršami až do nezrozumiteľnosti, sa niektorým nepodarí celý život. Zlata Matláková si odvahu demaskovať to, čo túži byť odkryté, no neodkrýva sa ľahko, nenažila jednoducho.

» celý text «

Foto: Pho Tel

Prázdne nádoby

Marta Moravčíková

S komplexmi menejcennosti či viaccennosti sa človeku ťažko žije. Jedny i druhé ubíjajú. Jedny i druhé uvádzajú do pokušenia šľahať všetkých, čo nás presahujú alebo sú skrátka iní.

» celý text «

Miloš Kopecký

Stretnutia s Milošom Kopeckým

Marta Moravčíková

Príbeh o nevšedných stretnutiach s významným českým hercom a filozofujúcim glosátorom života Milošom Kopeckým, od ktorého smrti uplynulo 16. februára 2021 dvadsaťpäť rokov.

» celý text «

Neperestrojka

O opojení mocou

Marta Moravčíková

Za slušný plat vie byť každý komunistom. To sme boli viacerí, mnohí z toho 1,7 milióna. Kde sme teraz, keď sú prvoradé sociálne istoty? To si v novembri 1989 poznamenal autor knihy Ako sme (ne)robili perestrojku, šéfredaktor Nového slova v rokoch 1985 – 1995, Emil Polák. A kniha odhaľuje viac, ako je zrejme nejednému aktérovi autorových denníkových poznámok milé.

» celý text «

Foto: Vojtech Moravčík

A predsa trvajú

Vojtech Moravčík

Keď sme ako deti bezstarostne behali po ulici, nepripúšťali sme, aké raz budú pre nás dôležité spomienky. Ani to, že môžu predĺžiť niečí život.

» celý text «

Nie je každý ako každý.

Marta Moravčíková

Foto: Marta Moravčíková

„Trvám na tom, že za mnou musí byť čosi vidieť. Ako keď umyjem okná a mám výborný pocit, že sú čisté vďaka mojej práci... Ja som k šťastiu nepotrebovala víťazstvá, medaily, preteky. Stačilo mi, ak som denne trénovala a večer si mohla povedať, to teda bol tréning!“ povedala mi raz dáma, ktorú titulok vystihuje ako málokoho. A nie iba preto, že je držiteľkou najdlhšie platného svetového rekordu v histórii atletiky.

Tým rekordom je čas 1:53,28 min. v behu na 800 metrov, ktorý zabehla 26. júla 1983 na mítingu v Mníchove, tou dámou je atlétka JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ. Atlétka z mesta Golčův Jeníkov, ktorá bola kedysi atlétkou československou. Osobnosť, aké sa rodia zriedka. Ona prišla na svet v deň s rovnakou číslicou, ako naň priviedla svoj dosiaľ neprekonaný rekord. Ibaže sa nenarodila v horúcom júli 1983 ako on, ale v studenom januári 1951. Dnes dovŕšila sedemdesiat rokov. (tpp.martam.sk)

modlitba

Modlitba

Marta Moravčíková

Ak niekto ubližuje z hlúposti, z neschopnosti domyslieť dôsledky svojich rozhodnutí, činov či konania, je to katastrofa. Nikdy a nikto (pretože predovšetkým on sám) totiž nevie, kedy a čo od neho možno čakať.

» celý text «

By: rachaelvoorhees (flickr.com)

„Ledva co by vánkem větérku“

Belino Moravčík

Keď som ho cez plot prvý raz zaregistroval, neodvážil som sa ho osloviť inak ako pán Sulík. Možno to bolo rozdielom veku, možno aj vzdelaním, ale postupom času som pochopil, že je to úplne normálny človek nezakladajúci si príliš na konvenciách. Prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc.

» celý text «

Kontakt: martam @ martam . sk | Webmaster: Fidel