logo_sm
Ti, kteří mohou, se mají postarat o ty, kteří nemohou.
A někdo musí promluvit i za ty, kteří nemají hlas.

Babička Bolavá (Terry Pratchett, Jan Kantůrek)

Covid 19 - a jak s ním?

Orakar Mach

... Asi nevíte, že penicilin byl u nás objeven zcela nezávisle na Flemingovi českými vědci v malé farmaceutické firmě B. Frágner v Praze během Protektorátu. Jedním z těch vědců byl prof. RNDr. Josef Koštíř. Němci o ničem nevěděli a Československo začalo vyrábět vlastní penicilin jako druhé na světě hned po válce. (noveslovo.sk)

Škandálom je predovšetkým odkázanosť na dovoz vakcín

Richard Sťahel

To, že jednou zo základných úloh štátu je poskytovať občanom aj epidemiologickú bezpečnosť, totiž chápali už zakladatelia Československej republiky. Preto už v medzivojnovom období vznikla „československá vakcinačná škola“, ktorú povojnová republika rozvíjala a v neposlednom rade výdatne financovala. Možno aj preto, že politici medzivojnovej i povojnovej republiky chápali to, čo sa pre mnohých ako prekvapenie ukazuje práve v súčasnosti: že keď ide naozaj do tuhého, každý štát sa stará primárne a predovšetkým o svojich občanov – okrem iného tým totiž legitimizuje svoju existenciu. (noveslovo.sk)

Niekoľko pliag Slovensko prekonalo s vlastnými vakcínami

Vladimír Jancura, Pravda

Uprostred strašnej pandémie sa zrazu začalo hovoriť o vlastnej výrobe očkovacej látky a o vakcinačnej sebestačnosti. K tej však vedie dlhá neprerušovaná cesta. U nás sme ju kedysi prerušili, a to dosť brutálnym spôsobom. Pritom bývalé Československo vyrábalo svojho času vakcíny rôzneho druhu a vo veľkom. Dokonca ich vyvážalo. Dnes sú oba následnícke štáty odkázané iba na dovoz, ba musia prosíkať nadnárodné farmaceutické korporácie o priazeň a plnenie zmluvne dohodnutých dodávok. (pravda.sk)

Zlatka Matláková

Nažiť si odvahu

Marta Moravčíková

Nažiť dosť odvahy, aby básnik to, čo z neho vyviera, nemaskoval veršami až do nezrozumiteľnosti, sa niektorým nepodarí celý život. Zlata Matláková si odvahu demaskovať to, čo túži byť odkryté, no neodkrýva sa ľahko, nenažila jednoducho.

» celý text «

Foto: Pho Tel

Prázdne nádoby

Marta Moravčíková

S komplexmi menejcennosti či viaccennosti sa človeku ťažko žije. Jedny i druhé ubíjajú. Jedny i druhé uvádzajú do pokušenia šľahať všetkých, čo nás presahujú alebo sú skrátka iní.

» celý text «

Miloš Kopecký

Stretnutia s Milošom Kopeckým

Marta Moravčíková

Príbeh o nevšedných stretnutiach s významným českým hercom a filozofujúcim glosátorom života Milošom Kopeckým, od ktorého smrti uplynulo 16. februára 2021 dvadsaťpäť rokov.

» celý text «

Neperestrojka

O opojení mocou

Marta Moravčíková

Za slušný plat vie byť každý komunistom. To sme boli viacerí, mnohí z toho 1,7 milióna. Kde sme teraz, keď sú prvoradé sociálne istoty? To si v novembri 1989 poznamenal autor knihy Ako sme (ne)robili perestrojku, šéfredaktor Nového slova v rokoch 1985 – 1995, Emil Polák. A kniha odhaľuje viac, ako je zrejme nejednému aktérovi autorových denníkových poznámok milé.

» celý text «

Foto: Vojtech Moravčík

A predsa trvajú

Vojtech Moravčík

Keď sme ako deti bezstarostne behali po ulici, nepripúšťali sme, aké raz budú pre nás dôležité spomienky. Ani to, že môžu predĺžiť niečí život.

» celý text «

Kontakt: martam @ martam . sk | Webmaster: Fidel