logo_sm
Ti, kteří mohou, se mají postarat o ty, kteří nemohou.
A někdo musí promluvit i za ty, kteří nemají hlas.

Babička Bolavá (Terry Pratchett, Jan Kantůrek)

Niekoľko pliag Slovensko prekonalo s vlastnými vakcínami

Vladimír Jancura, Pravda

Uprostred strašnej pandémie sa zrazu začalo hovoriť o vlastnej výrobe očkovacej látky a o vakcinačnej sebestačnosti. K tej však vedie dlhá neprerušovaná cesta. U nás sme ju kedysi prerušili, a to dosť brutálnym spôsobom. Pritom bývalé Československo vyrábalo svojho času vakcíny rôzneho druhu a vo veľkom. Dokonca ich vyvážalo. Dnes sú oba následnícke štáty odkázané iba na dovoz, ba musia prosíkať nadnárodné farmaceutické korporácie o priazeň a plnenie zmluvne dohodnutých dodávok. (pravda.sk)

Zlatka Matláková

Nažiť si odvahu

Marta Moravčíková

Nažiť dosť odvahy, aby básnik to, čo z neho vyviera, nemaskoval veršami až do nezrozumiteľnosti, sa niektorým nepodarí celý život. Zlata Matláková si odvahu demaskovať to, čo túži byť odkryté, no neodkrýva sa ľahko, nenažila jednoducho.

» celý text «

Foto: Pho Tel

Prázdne nádoby

Marta Moravčíková

S komplexmi menejcennosti či viaccennosti sa človeku ťažko žije. Jedny i druhé ubíjajú. Jedny i druhé uvádzajú do pokušenia šľahať všetkých, čo nás presahujú alebo sú skrátka iní.

» celý text «

Miloš Kopecký

Stretnutia s Milošom Kopeckým

Marta Moravčíková

Príbeh o nevšedných stretnutiach s významným českým hercom a filozofujúcim glosátorom života Milošom Kopeckým, od ktorého smrti uplynulo 16. februára 2021 dvadsaťpäť rokov.

» celý text «

Neperestrojka

O opojení mocou

Marta Moravčíková

Za slušný plat vie byť každý komunistom. To sme boli viacerí, mnohí z toho 1,7 milióna. Kde sme teraz, keď sú prvoradé sociálne istoty? To si v novembri 1989 poznamenal autor knihy Ako sme (ne)robili perestrojku, šéfredaktor Nového slova v rokoch 1985 – 1995, Emil Polák. A kniha odhaľuje viac, ako je zrejme nejednému aktérovi autorových denníkových poznámok milé.

» celý text «

Foto: Vojtech Moravčík

A predsa trvajú

Vojtech Moravčík

Keď sme ako deti bezstarostne behali po ulici, nepripúšťali sme, aké raz budú pre nás dôležité spomienky. Ani to, že môžu predĺžiť niečí život.

» celý text «

Nie je každý ako každý.

Marta Moravčíková

Foto: Marta Moravčíková

„Trvám na tom, že za mnou musí byť čosi vidieť. Ako keď umyjem okná a mám výborný pocit, že sú čisté vďaka mojej práci... Ja som k šťastiu nepotrebovala víťazstvá, medaily, preteky. Stačilo mi, ak som denne trénovala a večer si mohla povedať, to teda bol tréning!“ povedala mi raz dáma, ktorú titulok vystihuje ako málokoho. A nie iba preto, že je držiteľkou najdlhšie platného svetového rekordu v histórii atletiky.

Tým rekordom je čas 1:53,28 min. v behu na 800 metrov, ktorý zabehla 26. júla 1983 na mítingu v Mníchove, tou dámou je atlétka JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ. Atlétka z mesta Golčův Jeníkov, ktorá bola kedysi atlétkou československou. Osobnosť, aké sa rodia zriedka. Ona prišla na svet v deň s rovnakou číslicou, ako naň priviedla svoj dosiaľ neprekonaný rekord. Ibaže sa nenarodila v horúcom júli 1983 ako on, ale v studenom januári 1951. Dnes dovŕšila sedemdesiat rokov. (tpp.martam.sk)

modlitba

Modlitba

Marta Moravčíková

Ak niekto ubližuje z hlúposti, z neschopnosti domyslieť dôsledky svojich rozhodnutí, činov či konania, je to katastrofa. Nikdy a nikto (pretože predovšetkým on sám) totiž nevie, kedy a čo od neho možno čakať.

» celý text «

Kontakt: martam @ martam . sk | Webmaster: Fidel