Marta Moravčíková (martam @ martam . sk)

Udalosti pre môj život podstatné

Narodila som sa.(1949 v Hlohovci)
Naučila som sa čítať.(december 1953)
Otec ma zapísal knižnice.(december 1954)
Začala som chodiť do školy.(september 1956)

Udalosti, ktoré môj život azda ovplyvnili
(alebo ovplyvnia) tiež

Zmocnila som sa vedenia časopisu Slovo mladých, premenovala som ho na Mozaiku mladých – aby v názve boli zašifrované iniciály môjho mena – a stala som sa členkou Klubu redaktorov stredoškolských časopisov.(Okamžite po nástupe na Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu v Hlohovci, v septembri 1965)
Zmaturovala som a začala študovať na vysokej škole.(Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave, 1968)
Stala som sa dopisovateľkou časopisu Literární listy.(1968)
Prvé vysokoškolské prázdniny som praxovala v denníku SMENA.(1969)
V denníku SMENA som praxovala každú voľnú chvíľu medzi prednáškami a seminármi – niekedy aj počas nich.(1970, 1971, 1972, 1973)
Zamestnali ma v týždenníku SMENA NA NEDEĽU.(január 1973)
Promovali ma na Univerzite Komenského.(júl 1973)
Zamestnala som sa v obrázkovom časopise MLADÉ ROZLETY(leto 1989)
Vrátila som sa do SMENY NA NEDEĽU(1990)
Zamestnala som sa v denníku PRAVDA(máj 1992)
Objavila som váš inzerát (na miesto kreatívnej redaktorky reklamnej agentúry).(december 1996)

Napísala som tento životopis, ku ktorému okrem výstrižkov niektorých svojich prác prikladám aj dve ponášky na rozhovory, ktoré som absolvovala ako obeť.

Fotografia pri jednom z nich je z leta tohto roka a neklame. Ja sa však sebavedomo domnievam, že skutočnosť je voči mne priaznivejšia. V skutočnosti totiž aj rozprávam. A slovo je doména, v ktorej som doma. Rozprávajúca či píšuca teda vyzerám (ba aj som) živá a životaschopná. Dôkazom môže byť moja doterajšia spolupráca s rôznymi médiami:

Časopis Dievča, Eva, Kamarát, Ohník, Život, Gama-magazín, Slovenská televízia (dávnejšie), Slovenský rozhlas (menej dávno), SME, Literárny týždenník, Knižná revue a ďalšie. A najrukolapnejší dôkaz?

Stále žijem, píšem recenzie do knižnej Revue, príležitostne redigujem knihy pre rôzne vydavateľstvá a zhruba dvadsať rokov bez prestávky prekladám texty z češtiny.


Tento životopis som napísala, keď som odpovedala na inzerát jednej reklamnej agentúry, ktorá hľadala „creative copywritera“. Do svojštiny som názov tej profesie preložila ako tvorivý autor textov, a zdalo sa mi logické, že tvorivú formu by mal mať aj môj životopis. Pracovníci reklamky zrejme mali iný názor. Už sa ani nepamätám, či mi odpovedali. Zato ma oslovili z časopisu Reader´s Digest (1998), odkiaľ som odišla do denníka Práca (1999 – 2001). Nasledovali Hospodárske noviny (2001 – 2004), Profesia a www.profesia.sk (2004 – 2005), Slovenská akadémia vied (2005), týždenník Slovo (od 2006) a MartaM (od 2009)