logo_sm
Ti, kteří mohou, se mají postarat o ty, kteří nemohou.
A někdo musí promluvit i za ty, kteří nemají hlas.

Babička Bolavá (Terry Pratchett, Jan Kantůrek)

Photo by Gina

Zhubný monologizmus

Marta Moravčíková

Hoci sa zhovárame rodnou rečou, vyzerajú zavše mnohé naše dialógy ako mätež jazykov. Pritom si nielen nerozumieme, ale sme na seba aj zlí. Proti porozumeniu sa poistíme zväčša skôr, ako nám dotyčný stihne vysvetliť, o čo mu ide.

» celý text «

Stroskotanec

Stroskotanec

Vojtech Moravčík

Od zubára v socialistickom zdravotníctve, ktorý odviedol perfektnú prácu, čo vydržala vyše štyridsať rokov, som odchádzal iba s poďakovaním. A teraz...

» celý text «

Po nedeli

Marta Moravčíková

Sĺpček ku dňu žien publikovaný v roku 1991

» celý text «

Covid 19 - a jak s ním?

Orakar Mach

... Asi nevíte, že penicilin byl u nás objeven zcela nezávisle na Flemingovi českými vědci v malé farmaceutické firmě B. Frágner v Praze během Protektorátu. Jedním z těch vědců byl prof. RNDr. Josef Koštíř. Němci o ničem nevěděli a Československo začalo vyrábět vlastní penicilin jako druhé na světě hned po válce. (noveslovo.sk)

Škandálom je predovšetkým odkázanosť na dovoz vakcín

Richard Sťahel

To, že jednou zo základných úloh štátu je poskytovať občanom aj epidemiologickú bezpečnosť, totiž chápali už zakladatelia Československej republiky. Preto už v medzivojnovom období vznikla „československá vakcinačná škola“, ktorú povojnová republika rozvíjala a v neposlednom rade výdatne financovala. Možno aj preto, že politici medzivojnovej i povojnovej republiky chápali to, čo sa pre mnohých ako prekvapenie ukazuje práve v súčasnosti: že keď ide naozaj do tuhého, každý štát sa stará primárne a predovšetkým o svojich občanov – okrem iného tým totiž legitimizuje svoju existenciu. (noveslovo.sk)

Niekoľko pliag Slovensko prekonalo s vlastnými vakcínami

Vladimír Jancura, Pravda

Uprostred strašnej pandémie sa zrazu začalo hovoriť o vlastnej výrobe očkovacej látky a o vakcinačnej sebestačnosti. K tej však vedie dlhá neprerušovaná cesta. U nás sme ju kedysi prerušili, a to dosť brutálnym spôsobom. Pritom bývalé Československo vyrábalo svojho času vakcíny rôzneho druhu a vo veľkom. Dokonca ich vyvážalo. Dnes sú oba následnícke štáty odkázané iba na dovoz, ba musia prosíkať nadnárodné farmaceutické korporácie o priazeň a plnenie zmluvne dohodnutých dodávok. (pravda.sk)

Zlatka Matláková

Nažiť si odvahu

Marta Moravčíková

Nažiť dosť odvahy, aby básnik to, čo z neho vyviera, nemaskoval veršami až do nezrozumiteľnosti, sa niektorým nepodarí celý život. Zlata Matláková si odvahu demaskovať to, čo túži byť odkryté, no neodkrýva sa ľahko, nenažila jednoducho.

» celý text «

Foto: Pho Tel

Prázdne nádoby

Marta Moravčíková

S komplexmi menejcennosti či viaccennosti sa človeku ťažko žije. Jedny i druhé ubíjajú. Jedny i druhé uvádzajú do pokušenia šľahať všetkých, čo nás presahujú alebo sú skrátka iní.

» celý text «

Kontakt: martam @ martam . sk | Webmaster: Fidel