O Láske na Slovensku

Láska na Slovensku je objemná, veľká a ťažká. Keď som ju mala ešte len orientačne prelistovanú, (lebo je to kniha, unikátna encyklopédia vzťahov medzi mužom a ženou na našom území, ktorú napísal spisovateľ VLADIMÍR FERKO), spytovali sa ma s dešpektom, či ju naozaj mienim prečítať celú. Mienila som. A prečítala. A vôbec nie zo slušnosti.

Zadná obálka knihy Láska na Slovensku (výrez)

Zadná obálka knihy Láska na Slovensku
(výrez)

Knihy formátu A4, v ktorých je obsah až na strane 414, sa zo slušnosti k autorovi, aj keď je náš priateľ, môžu iba začať čítať. Dočítajú sa preto, že čímsi zaujmú. A Láska na Slovensku zaujala. Autor Lásky na Slovensku, Vlado Ferko, bol publicista, akých sa rodí málo. Svojím dielom povýšil informáciu, fakt – nosný pilier novín a jeden z nosných pilierov súčasného života na istý kult. Na kameň mudrcov schopný odhaliť mnohé tajomstvá sveta a odpovedať na mnohé otázky, pri ktorých je bezradná aj tá najvýmyselnejšia filozofia.

Tento životný názor, ktorý sa neľahko žije a s ktorým sa neľahko robí, keďže si ním spisovateľ i novinár – v záujme čitateľa – vlastne vedome sťažuje prácu, sa v Láske naplno zúročil. Je to kniha plná faktov, obsažná, dráždivá. V nejednom prípade by síce bolo čitateľsky príťažlivejšie povýšiť nad historiografiu istú dobrodružnosť, detektívnosť a napätie, (ktorých je v knihe vskutku dosť a dosť) a namiesto Adamom začať povedzme jablkom alebo vyhnaním z raja, no predsa: spôsob, akým napokon autor narába s až neuveriteľným množstvom údajov, to, do akých ich stavia vzájomných súvislostí, pôsobí vo vzácnej jednote s duchom knihy. Je ako ľúbostná hra autora s čitateľom, autora s objektom jeho záujmu, autora s láskou a jej plodivou silou.

Ľudovít Štúr a jeho láska Adela Ostrolúcka<br>Z knihy Láska na Slovensku

Ľudovít Štúr a jeho láska Adela Ostrolúcka
Z knihy Láska na Slovensku

Akí sme si navzájom?

Preto som knihu prečítala od začiatku až do konca, preto som až po poslednú vetu stále cítila dráždivé iskrenie a jemné provokovanie. Nutkanie spýtať sa samej seba – akou som ženou, akou darkyňou a obohacovateľkou života? Ozajstnou, či len zle imitovanou? A predpokladám, že čosi podobné pri čítaní cítil aj čitateľ – muž. Pýtal sa možno, akým je partnerom tej, bez ktorej by na tomto svete nebolo mnohé dobré ani zlé. A obaja, žena i muž, by si napokon mohli položiť otázku: akí sme si navzájom?

Toto bol úvodný perex k rozhovoru, ktorý som robila so svojím kolegom, spisovateľom a publicistom Vladimírom Ferkom. Vyšiel v Smene na nedeľu 24. marca 1989.

Rozhovorov s ním, pravda, nie novinových, ale kolegiálnych, som však absolvovala oveľa viac.

Časť predsádky knihy Láska na Slovensku vytvorená z fotografií ľúbostných listov, ktoré autor zozbieral po celom Slovensku.

Časť predsádky knihy Láska na Slovensku vytvorená z fotografií ľúbostných listov, ktoré autor zozbieral po celom Slovensku.

Novinár, spisovateľ, učiteľ

Bol jedným z mojich najvýraznejších a najlepších učiteľov reportérskej praxe, ktorý, hoci po roku 1968 dlho nesmel písať pod svojím menom, nesprával sa voči mladším kolegom nevraživo za to, že oni smeli, ale snažil sa im odovzdať všetko, čo sa pri novinárčení naučil a čím sa oni mohli posunúť ďalej.

Učil nás ctiť si fakty, neobchádzať ich kontext ani ich z neho nevytŕhať, vážiť si každý zdroj, s ktorým počas novinárskych ciest prídeme do kontaktu. Nabádal vedome si sťažovať prácu hľadaním čo najväčšieho množstva informácií k danej téme. A usilovať sa, aby každý náš novinársky útvar znamenal, že o oblasti, ktorú mapoval, sotva bude môcť v najbližších rokoch ktosi napísať čosi podrobnejšie či hlbšie.

A tak niet augusta, v ktorého desiatom dni 1925, sa vo Veľkom Rovnom v drotárskej rodine narodil, že by som si naňho, na jeho manželku Hanku a ich synov Andreja a žiaľ, predčasne zosnulého Jerguša nespomenula viac ako inokedy. Takisto ako vtedy azda častejšie beriem do rúk drôtenú misu, ktorú mi Vlado vlastnoručne vydrôtoval k narodeninám či na množstvo jeho kníh, ktoré mám bezmála všetky. Aj na Lásku na Slovensku, pri ktorej pristal na novinový rozhovor Dráždivé iskrenie. Možno pristal aj preto, že som mu tak ako aj ďalšie kolegyne poskytla na zmapovanie niekoľko svojich láskovských listov a v Smene na nedeľu spracovala tému o vývoji svadobnej fotografie na Slovensku, ku ktorej nám potom čitatelia posielali svadobné fotografie z rôznych období a z ktorých sa viaceré ocitli aj v jeho Láske na Slovensku.

O Láske na Slovensku