Vyšlo aj v Literárnom (dvoj)týždenníku
Originál na pataveda.cuzco.sk

Pás cudnosti

Iste ste sa už ocitli v spoločnosti s dámou. Niekedy sa stane, že si dáma (z dôvodov, ktoré tu nebudem rozoberať) oblečie VKS – veľmi krátku sukňu. Z úplne iných dôvodov si väčšina týchto dám dáva pozor, aby sa im kolená nedostali príliš ďaleko od seba, lebo to nepatrí k bontónu. Aspoň nie na verejnosti... Je tu cítiť istý spor medzi pohnútkami obliecť si VKS a následnou puritánskou snahou neodhaľovať ani o piaď viac, než je nevyhnutné. Rozhodol som sa nepátrať po príčine tohto konfliktu záujmov, a snažil som sa prísť na to, ako takýmto dámam uľahčiť krušné chvíle v spoločnosti.

Pás cudnosti

Pás cudnosti (PC) v čase nepochopenia
jeho funkcie

Bol som totiž s jednou z nich v divadle, a ona sa mi posťažovala, že si stále musí prekladať jednu nohu cez druhú a potom zase druhú cez prvú (pretože ani jedna z tých polôh nie je pohodlná), čo kalilo jej zážitok z kultúry.

Som pôžitkár a snažím sa robiť si dobre. Preto som sa zamyslel, ako by som si uľahčil situáciu, keby som bol nútený mať kolená dlhodobo pri sebe. Uvedomil som si, že najjednoduchšie by bolo, keby mi nohy držalo pokope niečo iné než moje svaly. Vtedy mi napadlo dať si dolu opasok a stiahnuť ho dáme okolo stehien, takže by sa mohla plne venovať skvelým výkonom hercov. Uvedomil som si, že ide o akúsi modernejšiu podobu pásu cudnosti (ten opasok by žene umožnil demonštrovať, že ešte nejakú cudnosť má) a je to rozhodne schodnejšia myšlienka, ako mali patavedci v minulosti, keď pás cudnosti trochu zaváňal sadizmom. Vzápätí som si však uvedomil aj to, že by v divadle mohla takáto činnosť (vytiahnutie opaska z oblekových nohavíc a jeho uviazanie spoločníčke cez stehná) vyvolať nezanedbateľný záujem ostatných divákov.

Uvediem niekoľko modifikácií PC (pás cudnosti), ktoré vznikli v diskusiách s rôznymi známymi. Opasok je pohotovostná (poľná) verzia prvej modifikácie – jednoduchý elastický pás, ktorý si dáma po usadení v spoločnosti nasadí nad (či pod) kolená, primerane stiahne a má pokoj. Rozhodne by to znamenalo otvorenie novej módnej oblasti – PC rôznych tvarov a vzorov – dámy predsa budú chcieť, aby PC ladili so šatami a imidžom (hoci imidž je nanidž).

Verzia 1 by mala byť skôr prenosná (v kabelke, atď.), čo je trochu nepohodlné. Verzia 2 je oveľa sofistikovanejšia – je totiž zabudovaná v sukni. PC je umiestnený pod sukňou, takže príde na scénu, až keď si nositeľka sadá. Japonci by nepochybne vedeli vypracovať systém mikročipov a servomechanizmov, ktoré by pás spúšťali automaticky a stiahli ho primeranou silou. Rozhodne by sa dal spraviť aj pás ovládaný pomocou mobilného telefónu, prípadne cez internet. Verzia de luxe by mohla obsahovať malý displej, ktorý by umožnil pripojenie na internet, čo by bolo praktické, najmä pri nudných predstaveniach.

Technologicky najjednoduchšia variácia je chodiť do spoločnosti výhradne v sprievode partnera. Ten môže dámu držať za nohu, ktorá je od neho vzdialenejšia a už tiažou jeho ruky sa táto noha pritlačí k tej druhej... Je to však preňho veľmi nepohodlné – treba si uvedomiť, že divadelné predstavenie môže trvať oveľa dlhšie ako päť minút.

Man Ray (1929): Nude woman bondage

Man Ray (1929): PC v čase, keď ešte
nebola presne známa jeho funkcia

Dá sa však pomôcť tým, že dáma bude mať nad kolenom obdobu podväzku zo suchého zipsu. Partner bude mať vlnenú rukavicu, takže môže plniť funkciu PC bez námahy. Ak však chce touto rukou hýbať, musí čakať na potlesk alebo iný hluk, ktorý by prehlušil zvuk pri rozopínaní suchého zipsu. Preto si treba uvedomiť potrebu vývoja rukavíc, ktoré by držali jednak na suchom zipse, a jednak ruku v suchu (čo je v danej situácii aj bez rukavice dosť ťažké).

Najlepšia verzia je mať PC-podväzok na oboch nohách, pričom jeden bude háčiková časť suchého zipsu. Táto verzia podporuje dámy, ktoré nemajú partnerov, alebo jednoducho chcú ísť do spoločnosti samé. Nepodporuje však chôdzu – zvukové a brzdné efekty tohto PC sú trochu rušivé. Dotyčná by si musela osvojiť veľmi širokú chôdzu.

Všetky tieto verzie však majú technologické prvky, ktoré sú z rôznych príčin nevyhovujúce. A všetky ich rieši sukňa s dnom. Je to najpohodlnejšia verzia, lebo je jedno, ako ďaleko sú od seba kolená – nežiaduce odhalenie skutočnosti nenastane. Táto verzia by vyvolala veľký boom v oblasti nových materiálov, pretože je problém spáchať dno, ktoré bude vyzerať dobre pri sedení, a nebude prevísať pri chôdzi ako mokrá plienka...

Kolega Monty navrhoval, že dno môže byť prichytené nejakou gumičkou zvnútra sukne, takže by pri chôdzi neprevísalo. Veľmi elegantné riešenie.

Môj návrh je spraviť padacie dno – bude zvnútra zachytené na stene sukne a na požiadanie padne a vytvorí dno sukne.

Kolega Rako navrhuje použiť moderné materiály – nastriekať tabuizovanú oblasť vhodnou polyuretánovou penou, ktorá vyplní onen tabuizovaný priestor. Stačí sa postarať o to, aby sa tá pena prilepila len o sukňu.

V hlave kolegu Zimányiho vypukla po zverejnení tohto príspevku na patavedeckom seminári táto myšlienka: pod sviečkou býva tma – najjednoduchšie by bolo, keby dotyčná dáma nosila so sebou sviečku... Moja nepremyslená reakcia znela, že v tom prípade by musela dotyčná chodiť nahá, aby sa jej nechytili horieť šaty. Zimo ma však usmernil: spomenuté príslovie nehovorí nič o tom, či tá sviečka horí...

Ostatné príspevky „v“ a „k“ diskusii si, žiaľ, nepamätám.

Na záver by som rád upozornil na celkový spoločenský vplyv tohto vynálezu. Pás cudnosti v prvom rade umožní dámam uvoľniť sa a plne sa sústrediť na dianie v spoločnosti a zároveň si zachovať zdanie cudnosti. Navyše by sa niektoré modely iste dali použiť aj ako erotická bielizeň.

Ale sú tu aj ďalekosiahle vplyvy na celú spoločnosť – otvorením nového odvetvia môžeme vytvoriť nové pracovné príležitosti – od výskumu, cez výrobu až po predaj a servis hotových výrobkov, úpravu existujúcich sukní na sukne s dnom a pod.

Skrátka, je to dobrý nápad.

 


Poznámka redakcie:

Prešlo pár rokov a ukázalo sa, že autorova myšlienka o ďalekosiahlom vplyve novodobých pásov cudnosti na rozvoj ekonomiky a zamestnanosti sa naplnila – pásy cudnosti sa stali žiadanými erotickými doplnkami. Ibaže nie sú také sofistikované a ideovo podložené ako tie z predchádzajúcich riadkov...