Sila tušeného

Frank Jalšovský <br>Prvopočiatok, výrez,  1995

Frank Jalšovský
Prvopočiatok, výrez, 1995

Harmónia sfér – to je názov výstavy, ktorou sa výtvarník Frank Jalšovský (*1959 Komárno), po 21 rokoch života v cudzine predstavil na Slovensku. Tento pojem však, ako ukázala výstava v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave (2. 12. – 20. 12. 2011), do značnej miery vyjadruje aj životnú filozofiu autora. Ako sa vyjadril kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., Jalšovského monumentálne, ale aj menšie či celkom drobné grafiky akoby roztisli steny Pálffyho paláca a zväčšili ho. Je to pravda. Diela tohto výtvarníka tam vniesli dimenziu nepoznaného, ale tušeného.

Jeho grafiky ani čo by naozaj otvorili nielen priestor stien, kde sú vystavené, ale i vnútorný svet tých, ktorí sa na ne dívajú.

Frank Jalšovský nás svojimi prácami katapultuje do časopriestoru vlastného vnímania sveta a vesmíru, zároveň nám však odomyká aj náš vnútorný svet. Ten svet, ktorý v sebe možno dávno cítime, no nemáme vždy odvahu pripustiť, že sme jeho súčasťou. A že sme tou súčasťou radi.

Obrazy plné zvláštneho napätia, ale zároveň autorom avizovanej harmónie vedia divákov v najlepšom zmysle slova vyniesť nielen na jeho autorskú aj životnú obežnú dráhu, ale aj do dimenzií ich vnútorného sveta zavše presahujúceho bežné chápanie. Frank Jalšovský k nemu ponúka kľúč.

Diela autora ovplyvneného takými pedagógmi, akými boli Gabriel Štrba na Strednej škole umeleckého priemyslu a Albín Brunovský, Igor Rumanský, Dušan Stopiak, Karol Ondreička a Vladimír Gažovič na Vysokej škole výtvarných umení (absolvoval ju v roku 1987), ale aj životom mimo slovenského teritória stojí za to nielen vidieť, ale aj sa nimi dať viesť tam, kde na to, aby sme videli podstatu, nestačia len oči.