Kvety zo záhrady svet

Tretí októbrový deň roka 2013 zalievalo západoslovenské mesto Hlohovec štedré jesenné slnko. Ožiarilo nielen oreklamované námestie husto zaplnené parkujúcimi autami, ale oknami sa predralo aj do Mestskej knižnice. Okrem množstva kníh tam rozžiarilo aj darčekový kôš zo sladkých maškŕt, ktorý vytvorila Mária Balagová a ktorý v čakal na víťazov 14. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC.
Autorka uvítacieho koša M. Balagová (vľavo) a vedúca knižnice Helena Pekarovičová vyzerajú hostí; Foto: mm

Autorka uvítacieho koša M. Balagová (vľavo) a vedúca
knižnice Helena Pekarovičová vyzerajú hostí. Foto: mm

Knižnica, kde sa súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC (ExLiH) roku 1997 zrodila vďaka nadšenému exlibristovi-grafikovi Viktorovi Chrenkovi, Eve Úradníkovej a Helene Pekarovičovej, čaká na malých tvorcov malých grafík-exlibrisov. Tí sa tento víkend prídu potešiť z ocenení.

Je ráno, hostia sú ešte len na ceste, no vedúca knižnice a predsedníčka občianskeho združenia Ex libris ad personam Hlohovec (ELAP), ktoré je hlavným vyhlasovateľom súťaže, i jej kolegyne, sú už v plnej pohotovosti. Kým deti, ich pedagógov i rodičov privítajú, treba na otvorenie trojdňovej oslavy knižnej značky pripraviť okrem iného aj pohostenie v refektári františkánskeho kláštora, súčasti vlastivedného múzea.

Jednoducho úžasné

Ja sa zatiaľ vo výstavnej sieni hlohovského Vlastivedného múzea, v bývalom Robotníckom dome neviem vynadívať na vyše štyristo najlepších detských exlibrisov, ktoré práve doinštalúva Ľubica Ardonová. Sú plné dielok malých exlibristov, ktorých námetom boli tentoraz kvety. Kvety ako dar k 900. výročiu prvej písomnej správy o Hlohovci.

Detské exlibrisy neobdivujem v tejto výstavnej sieni prvý raz, no tak ako zvyčajne, ani teraz nie som ďaleko od úžasu. Nad tým, ako nielen tvorivo, ale aj s veľkou gracióznosťou, vkusom a majstrovstvom hraničiacim bezmála s profesionálnosťou zvládli deti určenú tému. A hoci je jasné, že na výstave nemôže byť všetkých 2 529 výtvarných prác od 2 149 detí zo 16 krajín sveta, ktoré tento rok poslali do Hlohovca svoje kvetinové blahoželanie, nepochybujem o tom, že veľmi slušnú úroveň mali všetky. Ani tie víťazné síce nemôžu súťažiť s exlibrismi výtvarníka Igora Piačku, ktoré možno obdivovať vo vedľajšej sieni, ale to ich hodnotu nezmenšuje.

V refektári múzea.<br>Foto: mm

V refektári múzea.
Foto: mm

Kvetinové prekvapenie

Prišlo popoludnie a refektár kláštora je už plný hostí nielen zo Slovenska, ale aj z Bieloruska, Bulharska, Česka, Estónska, Poľska, Slovinska, Srbska... Niektorí vedia, čo sa bude diať, pretože sem chodievajú opakovane, iní horia od zvedavosti. Helena Pekarovičová spolu s predsedom poroty Víťazoslavom Chrenkom víta prítomných, každého predstaví, potom ešte privítanie od primátora Petra Dvorana a riaditeľa múzea Jozefa Urminského, prípitok, rušné debaty dospelých, písanie pozdravov na elegantné pohľadnice Hlohovca, o ktorých tvorbu sa postaralo Vlastivedné múzeum v Hlohovci a občianske združenie ELAP a vzápätí – kvetinové prekvapenie: malí exlibristi vytvárajú na zajtrajšiu vernisáž svojich malých grafických dielok krásne papierové kvety.

Mimoriadni žiaci

Dotváranie linorezov-exlibrisov.<br>Foto: mm

Dotváranie linorezov-exlibrisov. Foto: mm

Slnko zalieva mesto aj ráno štvrtého októbrového dňa, keď do Základnej školy na Kopernikovej ulici kráčajú žiaci z niekoľkých slovenských miest aj z niekoľkých krajín Európy. V jednej z učební na ne čakajú kusy linolea s emblémom 14. ročníka ExLiH, súpravy rydiel, malý lis, ale aj obyčajná lyžica, aká na vytlačenie malej grafiky stačí v domácich podmienkach, ale predovšetkým tu čaká predseda poroty, syn spoluzakladateľa súťaže Víťazoslav Chrenko na deti. Len čo sa pousádzajú poslední oneskorenci, zasväcuje všetkých do toho, čo je exlibris-knižná značka označujúca, kto je majiteľom knihy. Zdôrazňuje, že je to vlastne malé grafické dielo, v ktorom musí byť okrem výtvarného návrhu, vtipne charakterizujúceho majiteľa kníh, aj latinský nápis EX LIBRIS (po slovensky „z kníh“) a meno človeka či knižnice, ktorému či ktorej knihy patria. Inak to nie je exlibris.

Potom vysvetlí, ako treba dotvoriť kúsky linolea, a keď malí výtvarníci návrhy dohotovia, tlačí ich spolu s nimi buď lyžicou alebo lisom, na pripravený papier.

Predseda poroty V. Chrenko ukazuje ako linorez premeniť na exlibris.<br>Foto: mm

Predseda poroty V. Chrenko ukazuje ako linorez
premeniť na exlibris. Foto: mm

Ocenili aj dospelých

Obed, krátky výdych a najočakávanejšia chvíľa – vyhlásenie víťazov v hlohovskom Dome kultúry. Ocenených je vyše 70, nechýbajú ani dvaja dospelí – Pavel Pich z českého Milevska za vyrovnanú a kvalitnú kolekciu prác svojich žiakov a Elena Tomášová zo srbskej Padiny za pedagogické majstrovstvo, s akým motivuje žiakov k výborným výsledkom, a za udržiavanie výtvarného dedičstva našich predkov v slovenskej komunite v Srbsku. Nadšenie detí z ocenenia je ako pôvabné divadelné predstavenie. A po ňom – rýchly presun o pár ulíc ďalej, na vernisáž.

Kvety a plody

„Keď porota nazrela cez kľúčovú dierku do exlibrisovej záhrady, zistila, že všetko je naozaj tak, ako má byť,“ prihovára sa prítomným Helena Pekarovičová. „Porota vošla do imaginárnej záhrady, sadla si pod imaginárny strom a neimaginárne sa tešila z bohatej úrody talentovaných detí, ktorú vypestovali ich rodičia a učitelia. Najkrajšie kvety tejto záhrady budeme o chvíľu spoločne obdivovať pri prehliadke výstavy, do ktorej vstúpime prostredníctvom pôsobivej dekorácie zo záhrady pani Andrey Geseovej. A ak vám po otvorení výstavy niekto daruje kvet, prijmite ho. To nič, že bude z papiera. Kvety pre vás včera vytvorili víťazi 14. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Symbolizujú všetko to, čo je v  živote dôležité. Lásku, našich priateľov, deti, našu dušu, naše vlastnosti, vzdelanie a myšlienku, že všetci sme súčasťou veľkej záhrady zvanej svet.“

Darcovské exlibrisy

Ešte otvorenie výstavy Igora Piačku, kytice, úsmevy, papierové kvety v rukách hostí a potom už promenáda okolo ocenených exlibrisov, medzi ktoré umožnili organizátori 14. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC umiestniť aj darcovské exlibrisy z iniciatívy-projektu Jednu knihu ročne (knižnici), ktorá pred rokom a pol odštarovala práve v Hlohovskej knižnici a rozširuje sa na celom Slovensku. A hoci atribúty exlibrisov naplnili v rámci tejto iniciatívy iba hlohovské a sabinovské dielka, veľmi cenné sú všetky. Možno sa ich detskí autori, už poučení o tom, čo exlibrisom nesmie chýbať, prihlásia do 15. ročníka hlohovskej súťaže. A možno budú aj ocenení. Ktovie, či nie aj nejakou novovzniknutou Grand Prix tejto súťaže, veď pätnásť rokov je už významné jubileum. Volať by sa mohla povedzme Ruža mesta Hlohovec, ako symbol-spomienka na obdobie, keď bol Hlohovec široko-ďaleko známy ako Mesto ruží.

Foto: mm

Ľubica Ardonová dokončila inštalovanie exlibrisov. Foto: mm

Na to si však treba počkať ďalšie dva roky. Tento rok sa účastníci EX LIBRIS HLOHOVEC 2013 išli na záver pobytu pozrieť na ilustrácie ocenené Grand Prix či Zlatými jabĺčkami na Bienále ilustrácií Bratislava. A tam našli medzi vystavenými prácami aj – ilustrácie Júlie Shatsily. Pedagogičky, ktorá v Hlohovci sprevádzala malých bieloruských exlibristov, svojich žiakov.

Niektoré z víťazných prác

Barbora Bolebruchová (14. r.) Holíč, SR<br>1. miesto v kategórii NÁVRHY ex libris

Barbora Bolebruchová (14. r.) Holíč, SR
1. miesto v kategórii NÁVRHY ex libris

Viktória Preiningerová (12 r.), Maďarsko<br>1. miesto v kategórii ZŠ, EX LIBRIS, 12 – 15 r.

Viktória Preiningerová (12 r.), Maďarsko
1. miesto v kategórii ZŠ, EX LIBRIS, 12 – 15 r.

Bohdana Součková (15 r.), ČR<br>1. miesto v kategórii ZUŠ, EX LIBRIS, 12 – 15 r.

Bohdana Součková (15 r.), ČR
1. miesto v kategórii ZUŠ, EX LIBRIS, 12 – 15 r.

Dorothea Sepsi (9 r.), Srbsko<br>1. miesto vo voľnej kategórii, 6 – 11 r.

Dorothea Sepsi (9 r.), Srbsko
1. miesto vo voľnej kategórii, 6 – 11 r.

Viktória Pavelčáková (10 r.), ZUŠ Spišská Belá, SR<br>Cena Medzinárodného vyšehradského fondu

Viktória Pavelčáková (10 r.), ZUŠ Spišská Belá, SR
Cena Medzinárodného vyšehradského fondu

K. Mahduri (11 r.), Hajdarábád, India<br>Cena vydavateľstva SOFA

K. Mahduri (11 r.), Hajdarábád, India
Cena vydavateľstva SOFA

Lucia Dvořáková (13 r.), Milevsko, ČR<br>Cena ministerstva kultúry SR

Lucia Dvořáková (13 r.), Milevsko, ČR
Cena ministerstva kultúry SR

Šimon Čižmár (13 r.), ZUŠ Michalovce, SR<br>Cena Slovenskej komisie pre UNESCO

Šimon Čižmár (13 r.), ZUŠ Michalovce, SR
Cena Slovenskej komisie pre UNESCO

Karin Labašová (14 r.) ZŠ Hlohovec, Podzámska ul., SR<br>Cena občianskeho združenia Ex libris ad Personam Hlohovec

Karin Labašová (14 r.) ZŠ Hlohovec, Podzámska ul., SR
Cena občianskeho združenia Ex libris ad Personam Hlohovec

Štáty zúčastnené na 14. ročníku EX LIBRIS HLOHOVEC 2013

Argentína, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Čína, Estónsko, India, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Slovensko (31 miest).

Odborná porota udelila 76 ocenení – 30 čestných uznaní, 21 cien osobností a inštitúcií, 23 ocenení v hlavných kategóriách a 2 ceny pre pedagóga.