Blízkym

Výborný, novinár idúci vždy do hĺbky problémov, človek stojaci za svojím názorom a presvedčením napriek všetkým a všetkému, človek, ktorý osvecoval vzťahy s kolegami láskavým humorom. Boris Latta.

Z Pravdy som preč už vyše dvadsať rokov, ale na Borisa si spomínam takmer denne. Naozaj. Pripomínam si ho s úsmevom, a trochu aj s výčitkami svedomia vždy, keď nestihnem navariť a večere u nás zachraňuje šunka. Hoci to možno vo chvíli, keď je jasné, že si o nej už spolu nikdy nezažartujeme, vyznieva trochu nenáležito, som presvedčená, že Boris by túto moju spomienku vzal s úprimným úsmevom.

Boris Latta

Totiž – ešte kým redakcia sídlila vo vtedajšom Presscentre na Martanovičovej, často som si zavalená písaním tesne pred uzávierkou uvedomila, že som ráno nestihla navariť a syna bude treba večer nakŕmiť. Záchranou bola presscentrácka samoobsluha, kde ma Boris pár razy „nachytal“ pred záverečnou pri nákupe šunky, ktorou sa dal synov žalúdok zaplátať najjednoduchšie. Odvtedy sa otázka, či už mám kúpenú šunku, stala jeho veselým vstupom do môjho svedomia. Upozorňoval ma ňou, že ak je novinárka zároveň mama, má si popri robote nájsť čas na prípravu nielen šunkových, ale aj normálnych večerí. A ak som ho zastihla v redakcii pri svojom každoročnom roznášaní PF-iek bývalým kolegom, Boris sa tej otázke nevyhol ani po rokoch a na mojom nekončiacom plátaní večerí šunkou sme sa smiali obaja. Ja trochu s ľútosťou, že sa na tom s Borisom v jednej z mojich redakčných alma mater smejeme len raz do roka.

Borisa som si veľmi vážila nielen pre jeho novinárske kvality a láskavý humor, ale aj pre schopnosť nevtieravo človeka usmerniť a ak bolo treba, citlivou poznámkou upriamiť, kde má hľadať „sever“. Ja sa, žiaľ, od toho kulinárskeho stále trochu odkláňam a moje šunkové spasenie je u nás stále časté. Ale už si ho nebudem vyčítať. Boris Latta si zaslúži časté spomínanie.

Milí kolegovia i čitatelia (rodu mužského i ženského), úprimná sústrasť pri úmrtí človeka, dobrého predovšetkým, sa vyjadruje najbližším. Ja ako najbližších poznám iba vás, tak ju, prosím, prijmite a tlmočte aj tým ešte bližším. Boris ich iste nemal málo.

 


Linka