Ľudské nebo Vladimíra Morávka

Ľudské nebo Vladimíra Morávka

Marta Moravčíková

Ľudstvo je záhada hľadajúca svoje vysvetlenie. To je iba jedna z množstva myšlienok sochára, ktorý sa od 8. júna do 3. júla 2011 prezentuje svojou tvorbou v bratislavskej galérii Michalský dvor. Sochy, ktorými z každého kúska dreva vylupuje to, čím ho naplnil strom, totiž nie sú jedinými poslami, ktorými nás tento umelec núti nazrieť do sveta okolo nás. Sochami, ktoré v skratke vyjadrujú hlboké poznanie o živote, sú aj jeho úvahy. Dozrievajú v ňom, ako v stromoch dozrievajú sochy. Aj tie, podobne ako sochárove úvahy, sa derú von, až keď sa ich dotkne ten pravý človek. V tomto prípade Vladimír Morávek.

» celý text «

Zlatka Matláková

Napísala mi

Marta Moravčíková

Zlata Matláková žije poéziou a s ňou od malička. Najprv ju fascinovali verše v učebniciach a časopisoch. Dvanásťročnej sa jej dotkli básne Charlesa Baudelaira. V hudobnej škole v Modre sa ona dotkla poézie prostredníctvom textu Vinca Šikulu, ktorý tam vtedy učil, napísal jej ho do pamätníka a zhováral sa s ňou o pravdivosti v literárnom texte.

» celý text «

Zlatka Matláková

Všetko jej blízke i ďaleké

Marta Moravčíková

Poéziu som písala stále, možno preto, lebo keď sme sa presťahovali, chýbal mi niekto blízky, komu by som mohla povedať svoje tajomstvá.“ Že práve s blízkymi sa o svoje tajomstvá a ťarchy deliť nemáme, aby sa vzájomná blízkosť nezačala meniť na odcudzenie, Zlatica nevedela. A možno bude takého poznania aj ďalej ušetrená.

» celý text «

Nejestvujem polovičato

Marta Moravčíková

Rozhovor o živote s poéziou so Zlatou Matlákovou.

» celý text «

Dóm sv. Martina, Foto: MartaM

Šperk z chodníka

Marta Moravčíková

Bolo nevľúdne, vlhká zima zaliezala až pod kožu, večný bratislavský vietor preháňal pomedzi chodcov smeti nasiaknuté špinavým vlhkom rozčľapkaného snehu, keď som v diaľke zachytila siluetu, ktorá sa mi zazdala známa. A hoci človek, ktorému patrila, a vzápätí mi pripravil nezvyčajný zážitok, bol tak ďaleko, že rozoznať detaily jeho tváre bolo vylúčené, nepochybovala som, že to bol on. Horolezec a kameraman, ktorému mozgová mŕtvica znemožnila nielen liezť na hory, ale aj pracovať.

» celý text «

Nielen vidieť, ale aj cítiť

Nielen vidieť, ale aj cítiť

Vojtech Moravčík

Prechod z analógového terestriálneho televízneho vysielania na digitálne síce prináša výhody, ale nemálo rozčarovaných divákov očakávalo od digitálneho vysielania viac. Málokto totiž vysvetľuje aj jeho momentálne nevýhody či nedostatky spojené napríklad so spôsobom prenosu obrazu.

» celý text «

Amen

Amen...

Marta Moravčíková

Je medzi nami i v nás; včera, dnes, zajtra, po veky vekov; napriek všetkému, dokonca aj napriek ľudskej vôli: „...a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého...“

» celý text «

Calculation

Matematika ministra financií

Vojtech Moravčík

Dobre vyzerajúci muž v stredných rokoch s veľmi presvedčivým verbálnym prejavom rozprával o nespravodlivosti vyplývajúcej z odlišnej výšky odvodov živnostníkov a zamestnancov. Tento prejav mal zjavne úmyselný podtón – vyvolať nevraživosť medzi drobnými živnostníkmi a zamestnancami. Zdôrazňoval, že je nespravodlivé, ak živnostník odvedie za rok na odvodoch 1 700 eur, a zamestnanec 5 200 eur. Bol to minister financií Slovenskej republiky.

» celý text «