logo_sm
Ti, kteří mohou, se mají postarat o ty, kteří nemohou.
A někdo musí promluvit i za ty, kteří nemají hlas.

Babička Bolavá (Terry Pratchett, Jan Kantůrek)

Foto: Pho Tel

Vitajte a dívajte sa

mm & jm

Keď dostal prvý, takpovediac jednorazový, plastový fotoaparát, urobil síce neostrý, ale inak výborný portrét. Od záberu k záberu potom zostreli nielen jeho fotografie, ale aj vnímanie sveta. Príjemne snivá jemnosť prvého portrétu sa však nevytratila. Zmenila sa na odkrývanie hĺbky ostrosti toho, čo fotografuje.

Vďaka za Mariana

Silvia Ruppeldtová

Prečítajte si text z portálu pravda.sk

Pavel Branko: Konzumizmus je v súčasnosti najväčšou stranou na svete

Marián Repa

Prečítajte si rozhovor z portálu pravda.sk

Srdce sa operuje od nôh

Srdce sa operuje od nôh

Marta Moravčíková

Keď sme s vrchnou sestrou operačných sál vošli do operačnej sály Kardiochirurgickej kliniky v Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, anestéziologička práve zavádzala kanylu do artérie spiaceho tela pripraveného na operáciu srdca. Pomocou nej sa bude počas operácie merať arteriálny krvný tlak. V nehybnom nahom tele spí človek s ischemickou chorobou srdca. Zobudí sa ešte?

Kvetuša Dašková

Nemá krištáľové, ale má krídla

Marta Moravčíková

„Zmena po revolúcii – a odrazilo sa to aj v politike – otvorila dvere obrovskému diletantizmu a ukázala našu nepripravenosť,“ hovorí spisovateľka a vydavateľka Kveta Dašková. „Navyše, každá revolúcia, náš zamat (drsný neraz ako šmirgeľ) nevynímajúc, odmietala a priori všetko, čo bolo predtým. Mnohé knihy a iné tlačoviny, ktoré dnes vychádzajú, sú svedectvom toho, že ich autori a vydavatelia netušia nielen to, ako s rukopisom pracovať, ale ani to, že sa to má…“

V papučiach do Himalájí

Hlas plný ľudí

Miroslav Horníček, Marta Moravčíková

Ľudia, ktorí nevedia, o čom to je, hovoria – ten a ten (herec) to priamo prežíva. Hlúposť. To by zle dopadlo, keby herec netušil, čo príde v nasledujúcej chvíli! Dojmom životnosti a pravdy pôsobí na javisku ten, kto pred vetami, pred tým, čo vysloví, myslí.

Miroslav Horníček

Sila hlasu

Vojtech Moravčík

Dnes si už ani nepamätám pre koľkých vojakov som na vojenčine premietal sovietsky strihový dokument Obyčajný fašizmus. Myslel som si, že to bude klasická, vyše dvojhodinová nuda. Nevedel som si predstaviť, že sa niekto bude dívať na taký dlhý dokumentárny film. Určite som nebol sám, kto sa vtedy mýlil...

Adapted from Thomas Quine picture.
LIcense: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Vyrovnaný duel

Marta Moravčíková

Jána Čomaja vynáša na reportérsky olymp hlboké, no nie nadhľadu zbavené zaujatie, profesionálna práca s faktami a kompozíciou, neúnavné hľadanie informácií, objavovanie súvislostí, nečiernobiele videnie pri presahu do súčasnosti, hold výnimočným slovenským osobnostiam, ale aj tým najobyčajnejším ľuďom. Reportáže Eugena Gindla sú najmä príbehmi udalostí, javov či faktov a práve vládnucich pomerov. Na ich aktérov, často bezmenných (takže sa s nimi poľahky stotožní hociktorý čitateľ), hľadí optikou „zvonka dovnútra“. Nie však povrchne.

Kontakt: martam @ martam . sk | Webmaster: Fidel