logo_sm
Ti, kteří mohou, se mají postarat o ty, kteří nemohou.
A někdo musí promluvit i za ty, kteří nemají hlas.

Babička Bolavá (Terry Pratchett, Jan Kantůrek)

Stille Nacht

Stille Nacht

Ľudmila Netíková

Nikdy nezabudnem na Vianoce roku 1944. Pri stromčeku nás stálo iba päť – suseda Nemka a jej synovia – dvojčatá, ktorí len nedávno dovŕšili sedemnásť rokov svojho života, moja mama a ja. Keď sme zapálili sviečky na stromčeku a dospievali Stille Nacht, vybrala suseda trasúcou sa rukou zo záhrenia akési papiere. Boli to povolávacie rozkazy pre jej synov – dvojčatá. Vtedy moja mama akoby vyrástla a zmenila sa na sochu zo žuly. Tvrdým hlasom povedala: „Nikam nepôjdu!“

Úryvok zo života

Úryvok zo života

Marta Moravčíková

S príchodom prvých chladnejších dní sa u nás v tom čase začali vŕšiť debničky z najrozličnejšej zeleniny a ovocia. Vystielali sme ich jemným bielym papierom a ukladali do nich spočiatku nie veľmi úhľadné balíčky dobroty, ktorá je v našich zemepisných šírkach súčasťou vianočných obradov. Ukladali sme ich s otcom a bratom, kým mama rozrábala cesto, sedela za mašinou v obláčikoch sladkastej pary a vyrábala tenké ilúzie pokoja a mieru.

Vianoce par excellence

Vianoce par excellence

Marta Moravčíková

Ešte nikdy som na Vianoce neprežívala také napätie. Nikdy som nenavarila tak rýchlo (a zle...) a ešte nikdy som nemala taký problém, ako svojho syna obdarovať, no do poslednej chvíle neprezradiť, ako. A tak som si vymyslela, že darček preňho nemám doma, a preto potrebujem jeho pomoc.

Ako vo fašistickom Berlíne?

Tomáš Macek

Prečítajte si brilantne a nádherne čisto napísanú reportáž z OH v Riu de Janeiro.

Foto: Pho Tel

Vitajte a dívajte sa

mm & jm

Keď dostal prvý, takpovediac jednorazový, plastový fotoaparát, urobil síce neostrý, ale inak výborný portrét. Od záberu k záberu potom zostreli nielen jeho fotografie, ale aj vnímanie sveta. Príjemne snivá jemnosť prvého portrétu sa však nevytratila. Zmenila sa na odkrývanie hĺbky ostrosti toho, čo fotografuje.

Vďaka za Mariana

Silvia Ruppeldtová

Prečítajte si text z portálu pravda.sk

Pavel Branko: Konzumizmus je v súčasnosti najväčšou stranou na svete

Marián Repa

Prečítajte si rozhovor z portálu pravda.sk

Kontakt: martam @ martam . sk | Webmaster: Fidel